True IDC ผ่านมาตรฐาน PCI DSS เพิ่มความแกร่งบริการ Data Center ต่อยอดรองรับธุรกิจด้านการเงินเต็มรูปแบบ

24 พ.ค. 2561

True IDC ผู้นำธุรกิจ Data Center และ Cloud Computing แบบครบวงจรในประเทศไทย ผ่านการตรวจประเมินมาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินผ่านบัตรอย่าง PCI DSS 3.2 พร้อมให้บริการ Infrastructure แก่สถาบันการเงิน ธุรกิจประกันภัย และผู้ให้บริการ Payment Gateway ที่ต้องการความมั่นคงปลอดภัยสูง


ในยุค Thailand 4.0 นี้ ปฏิเสธไม่ได้ว่าการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบออนไลน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิตถูกใช้งานอย่างแพร่หลาย เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้ากลุ่มธุรกิจด้านการเงินที่ใช้บริการ Data Center ของ True IDC ทางบริษัทจึงได้พัฒนาการปฏิบัติงาน และเพิ่มกฎระเบียบต่างๆ ทางด้านความมั่นคงปลอดภัยสำหรับรองรับการทำธุรกรรมด้วยบัตรเครดิตและบัตรเดบิตโดยยึดหลักมาตรฐานสากล คือ PCI DSS 3.2

ผ่านการประเมินมาตรฐาน PCI DSS 3.2

Payment Card Industry – Data Security Standard (PCI DSS) 3.2 เป็นมาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศล่าสุดสำหรับองค์กรที่ต้องจัดการกับการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิต ซึ่งออกโดย Payment Card Industry Security Standard Council (PCI SSC) มีจุดประสงค์เพื่อช่วยให้องค์กร บริษัท และร้านค้าต่างๆ สามารถควบคุมมาตรฐานในการเก็บรักษา ประมวลผล และรับส่งข้อมูลบัตรได้อย่างมั่นคงปลอดภัย ส่งผลให้สามารถป้องกันการฉ้อโกงซึ่งเกิดจากการทำธุรกรรมผ่านบัตรชำระเงินได้
Data Center ของ True IDC ผ่านการประเมินมาตรฐาน PCI DSS 3.2 ภายใต้ขอบเขต “Data Center Co-location” มุ่งเน้นที่การออกแบบและพัฒนา Data Center ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ PCI DSS เพื่อให้บริการ Infrastructure แก่ลูกค้าอย่างมั่นคงปลอดภัย โดยเราพัฒนา Data Center ศูนย์เมืองทองให้สอดคล้องกับมาตรฐานของ PCI DSS โดยเน้นที่ความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพและการบริหารจัดการพนักงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทั้งหมดผ่านการตรวจประเมินโดย ControlCase LLC ซึ่งเป็นหน่วยรับรอง (Certified Body: CB) จากประเทศอินเดีย ตั้งแต่ 5 เมษายน 2018 ที่ผ่านมา” — คุณชัย สุทธาสา หัวหน้าทีมมาตรฐานและข้อบังคับของ True IDC กล่าว


พร้อมให้บริการ Data Center มาตรฐาน PCI DSS แก่ลูกค้าทุกประเภท

PCI DSS เป็นมาตรฐานสำคัญสำหรับธุรกิจออนไลน์ที่ให้บริการการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิต ไม่ว่าจะเป็นสถาบันการเงิน ธนาคาร บริษัทประกัน ร้านค้าออนไลน์ (e-commerce) ผู้ให้บริการ Payment Gateway รวมไปถึงผู้ให้บริการระบบ Cloud ซึ่งการพัฒนา Data Center ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน PCI DSS นี้จะช่วยควบคุมความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลผู้ถือบัตรชำระเงินทั้งในส่วนของ Physical และ Personnel ที่เกี่ยวข้องกับ Data Center อย่างเข้มงวด เพื่อลดความเสี่ยงด้านการรั่วไหลและปลอมแปลงข้อมูลบัตรชำระเงิน รวมไปถึงช่วยให้การตรวจประเมินโดย Auditor ภายนอกสามารถทำได้ง่ายขึ้นอีกด้วย ดังนั้นลูกค้าที่ใช้บริการ Co-location ของ True IDC สามารถมั่นใจได้ว่าอุปกรณ์ทั้งหมดของตนที่อยู่ภายใน Data Center จะได้รับปลอดภัยตามมาตรฐานอย่างแน่นอน


เดินหน้าพัฒนา Data Center ในเครือตามมาตรฐานสากลต่อ

True IDC ให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นหลักจึงมุ่งหน้าพัฒนาการต่อยอดมาตรฐาน PCI DSS ไปยังบริการอื่นๆ เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้ากลุ่มธุรกิจด้านการเงินสามารถใช้บริการที่มีความมั่นคงปลอดภัยสูงได้อย่างวางใจ นอกจากมาตรฐาน PCI DSS แล้วยังให้ความสำคัญกับมาตรฐานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Data Center ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐาน ISO, CSA STAR หรือมาตรฐานจากสถาบัน Uptime ซึ่ง True IDC มีแผนในการขยายมาตรฐานต่างๆให้ครอบคลุมการให้บริการศูนย์ Data Center ให้ครบทั้ง 4 แห่ง


ผู้ที่สนใจใช้บริการ Data Center และระบบ Cloud ของ True IDC สามารถติดต่อเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [email protected] หรือ โทร 02-9980-6611