ทรู ไอดีซี ร่วมกับผู้นำด้านเทคโนโลยีจัดงาน Discovering the Generative AI Ecosystem

10 ส.ค. 2566บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด (ทรู ไอดีซี) ผู้ให้บริการคลาวด์และดาต้าเซ็นเตอร์อันดับหนึ่งของไทย ร่วมมือกับ แอมิตี้ โซลูชันส์
 อาลีบาบา คลาวด์ และทีทรี เทคโนโลยี จัดงาน Discovering the Generative AI Ecosystem ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ทรู ดิจิทัล พาร์ค โดยภายในงานได้มีการหยิบยกประเด็นของ AI และ Generative AI ซึ่งเป็นหัวข้อที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากมาบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญในวงการเทคโนโลยีทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และกสิกร บิซิเนส เทคโนโลยี กรุ๊ป รวมถึงมีการอภิปรายกันถึงแนวทางการนำ Generative AI มาปรับใช้อย่างเป็นกันเองกับผู้เข้าร่วมงานสัมมนาภายในงานดร.ภาสกร ประถมบุตร กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ฯ จากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ 
depa ได้กล่าวบรรยายในหัวข้อ Shifting Thailand towards AI Technology ที่ทาง depa มุ่งเน้นให้เห็นความสำคัญของการพัฒนาและประโยชน์ของ AI ต่อชีวิตประจำวันของคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความจำเป็นสำหรับผู้ประกอบการไปจนถึงผู้บริโภค โดยจะเป็นประโยชน์ในด้านต่าง ๆ โดยอย่างที่ได้เคยเห็นมาแล้วในการทำงานของ Chat GPT ที่ผู้คนให้ความสนใจเป็นอย่างมากในช่วงเวลาที่ผ่านมา โดยเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านบริการต่างและเพิ่มรายได้ นอกจากนี้กลุ่มอุตสาหกรรมหลาย ๆ กลุ่มต่างเริ่มนำ AI เข้ามาใช้งานมากขึ้น ดร. ภาสกร ยังเผยว่าในประเทศไทยเองก็มีแผนปฏิบัติการด้าน AI สำหรับปี 2022 – 2027 โดยแผนนี้จะคำนึงถึงบริบทและความพร้อมในด้านต่าง ๆ ของสังคมไทยดร.มนต์ชัย เลิศสุทธิวงค์  
Principal Research Engineer และ Head of AI Research จาก KBTG Labs ในเครือกสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป ได้บรรยายในหัวข้อ Empowering Human-AI Collaboration with Responsible Generative AI  โดยเน้นย้ำถึงความร่วมมือกันระหว่างมนุษย์และปัญญาประดิษฐ์ ตลอดจนความท้าทายมากมายที่ธุรกิจจำเป็นต้องเผชิญในการพัฒนา AI นอกจากนี้ดร. มนต์ชัย ยังนำเสนอตัวอย่างที่น่าสนใจของการนำ AI ไปใช้งาน เช่น ด้านการแพทย์ ด้านการศึกษา รวมถึงเน้นย้ำเรื่องการนำข้อมูลจาก AI มาประกอบการตัดสินใจ โดยคุณมนต์ชัยได้เผยถึงโครงการที่ทาง  KBTG Labs กำลังพัฒนา AI Chatbot ที่สามารถให้ข้อมูลกับผู้ใช้งานในมุมมองที่แตกต่างกัน


ลำดับถัดมาคุณณัฐพล ไกรสิงขร Vice President of Corporate Development จากแอมิตี้ โซลูชันส์ ได้บรรยายในหัวข้อ Putting Generative AI to Live เพื่อเป็นการนำ Generative AI มาสร้างเป็นโซลูชัน AI Chatbot เพื่อธุรกิจขนาดกลางและใหญ่ พร้อมการสาธิตการปรับแก้กลไกของ Generative AI ถือเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของ Chatbot โดยระบบ AI  และเพิ่มความสามารถในการตอบคำถามของ AI ให้เข้าใจมนุษย์มากขึ้น สามารถตอบคำถามได้สมเหตุสมผลกว่าเดิม และนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นอีกด้วย


สำหรับไฮไลต์ของงานจะเป็นช่วงของการร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรงของเหล่าผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีทั้ง คุณณัฐพล ไกรสิงขร  
Vice President of Corporate Development จากแอมิตี้ โซลูชันส์ คุณณัฐพัชญ์ นราพิมพ์สกุล Head of Consulting & Professional Services จากทรู ไอดีซี คุณภารุจา ชูเกียรติขจร Business Development Director จากอาลีบาบา คลาวด์ และคุณอภิชาติ อัศวาดิศยางกูร Enterprise Business Development Director จากทีทรี เทคโนโลยี โดยผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดได้เผยมุมมองที่แตกต่างภายใต้การอภิปรายหัวข้อ Discovering the Generative AI Ecosystem ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจและองค์กรต่าง ๆ และจะนำไปสู่การสร้างระบบนิเวศน์ของปัญญาประดิษฐ์เพื่อสร้างข้อมูลใหม่ (Generative AI Ecosystem) ที่พร้อมตอบโจทย์ด้านเทคโนโลยีครบทุกแขนง


ทรู ไอดีซี และพาร์ตเนอร์ทางเทคโนโลยีมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการให้ความรู้ และการพัฒนาโซลูชันดิจิทัลที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีใหม่อย่าง 
Generative AI ตลอดจนเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อให้ธุรกิจสามารถนำไปปรับใช้ สามารถส่งมอบสินค้า บริการ และประสบการณ์ที่ดีสู่ผู้ใช้งาน ตลอดจนพร้อมผนึกกำลังทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการขับเคลื่อนให้ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันและก้าวขึ้นเป็นผู้นำในภูมิภาคอาเซียนในอนาคต