ทรู ไอดีซี และอาลีบาบา คลาวด์ จับมือพัฒนามัลติคลาวด์และเสริมศักยภาพให้กับแรงงานดิจิทัลของไทย

27 ต.ค. 2565


บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ ทรู ไอดีซี ร่วมกับ อาลีบาบา คลาวด์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการนำเทคโนโลยีและบริการคลาวด์คอมพิวติ้งไปยกระดับประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัลควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของประเทศให้เพิ่มพูนทักษะและความรู้ด้านดิจิทัลที่จำเป็น โดยการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้มีคุณธีรพันธุ์ เจริญศักดิ์ ผู้จัดการทั่วไปของทรู ไอดีซี และคุณเซลิน่า หยวน ประธานด้านธุรกิจระหว่างประเทศ อาลีบาบา คลาวด์ อินเทลลิเจนซ์ เป็นตัวแทนในการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้

ทั้งนี้ ทรู ไอดีซี และ อาลีบาบา คลาวด์  ได้ร่วมมือกันปลดล็อกศักยภาพการทำธุรกิจด้วยการนำความสามารถของเทคโนโลยีคลาวด์มาปรับใช้ผ่านความร่วมมือ 3 ด้าน ประกอบด้วย

1.การขยายศักยภาพในการให้บริการมัลติคลาวด์ร่วมกัน

ภายใต้ความร่วมมือนี้ทรู ไอดีซีจะเป็นพันธมิตรผู้ให้บริการระบบคลาวด์สาธารณะของอาลีบาบา คลาวด์อย่างเป็นทางการ รวมถึงจะร่วมพัฒนาโซลูชันมัลติคลาวด์ (Multi-cloud Solution) เชื่อมต่อโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีของทรู ไอดีซีและอาลีบาบา คลาวด์ให้สามารถทำงานร่วมกันและครอบคลุมการทำงานแบบคลาวด์เนทีฟ (Cloud Native) เพื่อตอบโจทย์ความต้องการทางด้านดิจิทัลขององค์กรต่าง ๆ ในประเทศไทย

2.การเพิ่มศักยภาพให้กลุ่มบุคลากรด้านเทคโนโลยีคลาวด์ในประเทศไทย

ทรู ไอดีซีและอาลีบาบา คลาวด์ จะมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนากลุ่มบุคลากรด้านเทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud Professional) ให้มีความรู้ความสามารถในการปรับใช้บริการคลาวด์และเครื่องมือที่หลากหลายให้ดียิ่งขึ้นและสามารถช่วยเร่งการขับเคลื่อนองค์กรต่าง ๆ ที่ต้องการก้าวไปสู่การดำเนินธุรกิจแบบดิจิทัลได้อย่างรวดเร็ว

3.การสนับสนุนการลงทุนด้านการพัฒนาชุมชนเทคโนโลยีของประเทศไทย 

ทรู ไอดีซีและอาลีบาบา คลาวด์จะร่วมกันสนับสนุนชุมชนเทคโนโลยี (Tech Community) ของไทย โดยตั้งเป้าให้ครอบคลุมสมาชิกที่หลากหลายทั้งสายงานธุรกิจ สายงานด้านไอทีและดิจิทัล ตลอดจนนักเรียนนักศึกษาที่มีความสนใจด้านไอทีและดิจิทัลมากถึง 20,000 รายภายในปี 2566 โดยชุมชนนี้จะการสนับสนุนทรัพยากรต่าง ๆ ในการใช้งานระบบคลาวด์ รวมถึงส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้การใช้งานคลาวด์ผ่านการฝึกอบรม การปฏิบัติจริง และการรับรองความสามารถเพื่อเสริมทักษะด้านดิจิทัล ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0ในฐานะผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลชั้นนำของไทย ทรู ไอดีซีมุ่งมั่นที่จะยกระดับทุกอุตสาหกรรมให้มีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้นและเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัลไปสู่ก้าวที่ไกลกว่า