ประกาศปรับเปลี่ยนมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19

01 ต.ค. 2565

ทรู ไอดีซีขอแจ้งประกาศปรับเปลี่ยนมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19  สำหรับการเข้าพื้นที่ศูนย์ดาต้า เซ็นเตอร์ ทรู ไอดีซี มิดทาวน์ รัชดา , ทรู ไอดีซี มิดทาวน์ พัฒนาการ , ทรู ไอดีซี นอร์ท เมืองทอง และ ทรู ไอดีซี อีสต์ บางนา ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป ดังนี้


1. ยกเลิกการตรวจ ATK Test กรณีเข้าพื้นที่ศูนย์ดาต้า เซ็นเตอร์  และการส่งเอกสาร "COVID ATK Form" และ “ATK detect report” เพื่อแจ้งการเข้าทำงานล่วงหน้า
2. ลูกค้าสามารถขอเข้าพื้นที่ศูนย์ดาต้า เซ็นเตอร์  โดยการเปิด work permit ในระบบ Site Entry ตามขั้นตอนปกติ
3. ในกรณีที่ลูกค้าเข้าพื้นที่ศูนย์ดาต้า เซ็นเตอร์ แล้วมีอาการต้องสงสัย ทางเจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือในการตรวจ ATK Test เป็นกรณีไป


หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อ Customer Service: 02-494-8300 หรือ [email protected]