ACR Management

10 ต.ค. 2565

การแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างถูกต้องและรวดเร็วเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานในยุคดิจิทัล บทความนี้ คุณเหรียญชัย เบญจาศุภวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ACR Management (ACRM) ได้ออกมาเปิดเผยถึงการนำ Google Workspace เข้ามาใช้ในการติดต่อประสานงานระหว่างทีมงานส่วนกลางกับทีมผู้ดูแลโครงการต่างๆ ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน ซึ่งนำไปสู่ความพึงพอใจของลูกค้าในแต่ละโครงการที่บริษัทฯ ดูแลอยู่ รวมไปถึงการใช้บริการดังกล่าวผ่าน True IDC


ACR-Management (ACRM) ผู้ให้บริการด้านการจัดการอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของไทย

ACR-Management หรือ ACRM เป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้บริการด้านการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ทุกรูปแบบ เช่น หมู่บ้าน คอนโดมิเนียม อาคารสำนักงาน มานานกว่า 13 ปี บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์มากกว่า 30 โครงการ ทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด เช่น ชลบุรี ระยอง เชียงใหม่ และประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) มีบริการครอบคลุมตั้งแต่การจดทะเบียนและจัดตั้งนิติบุคคล การจัดหาผู้จัดการและที่ปรึกษาทีมงานไปประจำแต่ละโครงการ ไปจนถึงการจัดทำกฎระเบียบข้อบังคับสำหรับนิติบุคคลและผู้อยู่อาศัย โดยคำนึงถึงการเพิ่มมูลค่าสินทรัพย์ รวมถึงประโยชน์สูงสุดของเจ้าของร่วม และผู้พักอาศัยเป็นหลัก

ปัจจุบันนี้ ACRM มีพนักงานส่วนกลางที่ประจำอยู่ที่สำนักงานใหญ่ราว 50 คน แบ่งเป็นฝ่ายปฏิบัติการ วิศวกร บัญชี กฎหมาย จัดซื้อ ทรัพยากรบุคคล เทคโนโลยี และอื่นๆ สำหรับดูแลทีมงานที่กระจายไปยังโครงการต่างๆ ทั่วประเทศอีกกว่า 200 คนความท้าทายในการจัดการอสังหาริมทรัพย์ในยุคดิจิทัล

คุณเหรียญชัยระบุว่า ในปัจจุบัน ACRM ได้ส่งทีมงานนิติบุคคลไปประจำโครงการต่างๆ มากกว่า 30 โครงการ ซึ่งกระจายอยู่ทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมไปถึงต่างจังหวัด เช่น ชลบุรี ระยอง หัวหิน เชียงใหม่ เมื่อทีมงานส่วนกลางและทีมงานประจำโครงการอยู่ต่างสถานที่กัน ทำให้ยากต่อการติดต่อสื่อสารและประสานงานระหว่างกัน อีเมลและโทรศัพท์กลายเป็นช่องทางหลักในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ส่งผลให้การนัดหมาย ประชุม รับส่งข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเอกสารต่างๆ ทำได้ลำบากและไม่ทั่วถึง และเมื่อต้องทำงานร่วมกับเจ้าของร่วมโครงการและผู้อยู่อาศัย ทำให้การบริหารจัดการนิติบุคคลมีความละเอียดอ่อน ทีมงานที่ประจำโครงการต้องตอบสนองต่อคำร้องขออย่างถูกต้องและรวดเร็ว เพื่อส่งมอบประสบการณ์การพักอาศัยที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า

"บุคลากรของเราต้องทำงานร่วมกันจากต่างสถานที่กัน เพื่อให้การทำงานราบรื่น รวดเร็ว แก้ปัญหาได้ตรงจุด ACRM จึงมองหาเครื่องมือที่สามารถเข้ามาช่วยสนับสนุนตรงจุดนี้ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจสูงสุด" -- คุณเหรียญชัยกล่าวถึงความท้าทายของการทำงานใน ACRM 


ยกระดับประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันด้วย Google Workspace

ACRM เลือกใช้บริการ Google Workspace มาเพิ่มศักยภาพในการติดต่อประสานงานระหว่างทีมงานส่วนกลางและทีมงานนิติบุคคลประจำโครงการต่างๆ ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันให้ดียิ่งขึ้น ตัวอย่างเครื่องมือที่ ACRM ใช้งาน ได้แก่

Gmail – บริการรับส่งอีเมลที่มั่นใจได้ว่าข้อมูล รายละเอียดที่ต้องการสื่อสาร จะถูกส่งถึงผู้รับอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และรวดเร็ว

Google Meet – บริการประชุมออนไลน์ที่ช่วยให้ทีมงานส่วนกลางและทีมงานที่ประจำโครงการต่างๆ สามารถติดต่อสื่อสารกันได้จากทุกที่ ทุกเวลา เสมือนทำงานอยู่ด้วยกัน

Google Calendar – บริการปฏิทินออนไลน์แบบครบวงจร ช่วยให้การนัดหมาย ประชุมคณะกรรมการ หรือการประชุมที่ต้องกำหนดทีมงานเข้าไปช่วยบริหารจัดการเป็นจำนวนมาก เช่น ประชุมใหญ่ประจำปี ทำได้สะดวกและรวดเร็ว ทั้งยังช่วยตรวจสอบสถานะของบุคลากรและจัดสรรทรัพยากรต่างๆ เช่น การจองอุปกรณ์ ได้ง่ายยิ่งขึ้น

Google Drive – บริการจัดเก็บและแชร์ไฟล์ร่วมกัน แก้ปัญหาเรื่องการส่งข้อมูลไม่ทั่วถึง หรือไม่ได้รับข้อมูลล่าสุด ทั้งยังสามารถควบคุมการเข้าถึงไฟล์ได้ตามต้องการ

Google Docs และ Google Sheets – บริการเอกสารข้อความและสเปรดชีตที่มีจุดเด่นในการสร้างและแก้ไขข้อมูลบนเอกสารร่วมกันได้ ช่วยให้ทีมงาน เข้าถึงชุดข้อมูลเดียวกันและไม่พลาดการอัปเดตใด ๆ

Google Form – บริการแบบฟอร์มออนไลน์ที่ ACRM มักใช้เพื่อจองการประชุม จองทรัพยากรจากส่วนกลาง หรือทำแบบสอบถาม เป็นต้น

โดยสรุปแล้ว Google Workspace ช่วยให้วิถีการทำงาน นัดหมาย ประชุม และแลกเปลี่ยนข้อมูลมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งยังมีความถูกต้อง ที่สำคัญคือ สามารถมั่นใจได้ว่าทีมงานทั้งส่วนกลางและที่ประจำโครงการต่างๆ จะได้รับข้อมูลอัปเดตล่าสุดตลอดเวลา

"เราใช้ Google Workspace มาสนับสนุนเรื่องการติดต่อสื่อสารและการทำงานร่วมกันระหว่างทีมที่กระจายอยู่ตามโครงการต่าง ๆ มาแล้วครึ่งปี พบว่ามีฟีเจอร์ที่ตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลาย ใช้งานง่าย มีความเสถียรสูง และสามารถออกแบบการใช้งานได้ตามความต้องการของแต่ละคน ช่วยให้เราประสานงานกับเจ้าของร่วมโครงการและผู้อยู่อาศัยได้ดียิ่งขึ้น" -- คุณเหรียญชัยกล่าวถึงประสบการณ์ใช้งาน Google Workspace จนถึงปัจจุบัน


True IDC ผู้ช่วยคนสำคัญในการเปลี่ยนผ่านสู่การใช้ Google Workspace

ACRM เลือกใช้บริการ Google Workspace ผ่าน True IDC เนื่องจากเป็นผู้ให้บริการ Data Center และ Cloud ชั้นนำของไทยที่มีมาตรฐานและมีความเป็นมืออาชีพสูง  ทีมฝ่ายขายมีความจริงใจในการนำเสนอแพ็กเกจที่เหมาะสมต่อความต้องการขององค์กร ในขณะที่ทีมฝ่ายเทคนิคก็ให้ข้อมูลที่ครบถ้วน ทำงานประสานกับฝ่าย IT ของ ACRM ได้เป็นอย่างดี ตั้งแต่การให้คำปรึกษา การออกแบบและจัดเตรียมระบบให้พร้อมใช้งาน การสำรองข้อมูลเก่าเพื่อย้ายไปยังระบบใหม่ ไปจนถึงการสนับสนุนหลังการขาย ช่วยให้ ACRM สามารถยกระดับการสื่อสารและทำงานร่วมกันระหว่างทีมงานที่กระจายอยู่ตามโครงการต่างๆ ได้รวดเร็วและราบรื่นมากยิ่งขึ้น

"การใช้งาน Google Workspace ภายใต้การดูแลของ True IDC สร้างความพึงพอใจให้แก่ทีมงานของเราเป็นอย่างมาก True IDC ช่วยสนับสนุนเราเป็นอย่างดีตั้งแต่การเริ่มเตรียมระบบ การสำรองข้อมูลเดิมแล้วย้ายมาสู่ระบบใหม่ ไปจนถึงการดูแลหลังการขาย จนถึงตอนนี้การใช้งานทุกอย่างราบรื่นดีมาก ระบบเสถียร และยังไม่เจอปัญหาใดๆ เลย เราหวังว่า Google Workspace จะสามารถเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆ ของ ACRM เช่น IoT เพื่อเพิ่มความคล่องตัวให้เราได้ในอนาคต" – คุณเหรียญชัยกล่าวปิดท้าย

สำหรับองค์กรที่สนใจใช้บริการ Google Workspace ผ่าน True IDC หรือต้องการรับคำปรึกษา สามารถติดต่อเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.trueidc.com/th/contact หรือโทร 02-494-8300