True IDC ร่วมกับ AWS และมหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดกิจกรรม CLOUDTALK4RU

22 ต.ค. 2563


22 ตุลาคม 2563 - บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด (ทรู ไอดีซี) ร่วมกับ บริษัท อเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส ไทยแลนด์ จำกัด และมหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดกิจกรรม CLOUDTALK4RU ที่ผสมผสานการให้ความรู้ในรูปแบบ Hybrid Event ผ่านทางแอปพลิเคชันห้องประชุมเสมือนจริงอย่าง True VROOM โดยกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในเทคโนโลยีคลาวด์ให้กับคณาจารย์และนักศึกษาจากสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมแชร์ประสบการณ์ตรงที่จะช่วยเตรียมความพร้อมในการเลือกสายอาชีพในธุรกิจคลาวด์ที่จะมาช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัล ประเทศไทยต่อไป

กิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ (ลำดับที่ 4 จากขวา) ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมเป็นประธานและกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยคุณฐนสรณ์ ใจดี (ลำดับที่ 5 จากซ้าย) กรรมการบริษัททรู ไอดีซี และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทรู ดิจิทัล พาร์ค จำกัด ร่วมกล่าวทักทายพร้อมเล่าถึงภาพรวมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเทคโนโลยีให้กับผู้เข้าร่วมงาน


ภายในกิจกรรมมีการปูพื้นฐานของธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานทางด้านไอทีให้คณาจารย์และนักศึกษาได้เห็นแนวทางการเข้าสู่อุตสาหกรรม โดยมีคุณธนรรถ สังข์เกษม ประธานกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี บริษัททรู ไอดีซี ขึ้นบรรยายพร้อมแบ่งปันประสบการณ์ตรงในการทำงาน อีกทั้งยังแนะนำสายอาชีพด้านเทคโนโลยีคลาวด์ที่กำลังเป็นที่นิยมและวิธีการเตรียมตัวให้กับนักศึกษาได้อย่างเป็นกันเอง

นอกจากนี้คุณเฟลิก โก ผู้จัดการโปรแกรม AWS Educate จาก อเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส ประเทศสิงคโปร์ ยังได้ร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบคลาวด์ผ่านทางแอพลิเคชัน True VROOM พร้อมแนะนำโปรแกรม AWS Educate ที่ออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลตั้งแต่ขั้นพื้นฐานไปจนถึงขั้นสูงให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเองเพื่อส่งเสริมทักษะของนักศึกษาอีกด้วย

บริษัททรู ไอดีซี ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไอทีอันเป็นอีกหนึ่งกลไกที่จำเป็นต่อทิศทางการเติบโตของประเทศ และจะยังคงดำเนินกิจกรรมนี้ภายใต้ความร่วมมือกับภาคส่วนอื่นต่อไป