สาสน์จากผู้บริหารเรื่องความปลอดภัยและความต่อเนื่องในการให้บริการ

18 พ.ค. 2563


เรียน ลูกค้า คู่ค้า และพนักงาน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทั่วโลกได้ส่งผลกระทบเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานและการใช้ชีวิตของทุกคนในหลายเดือนที่ผ่านมา เป็นสาเหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการติดต่อสื่อสารและการใช้งานดาต้าทั้งด้านธุรกิจและด้านสังคมอย่างชัดเจน บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด (ทรู ไอดีซี) ได้ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบนี้เป็นอย่างดีเนื่องจากธุรกิจของเราเป็นรากฐานสำคัญในการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีทั้งแก่หน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจ เราจึงต้องรับมือกับความท้าทายในการรับผิดชอบความต่อเนื่องของการให้บริการระบบไอทีต่าง ๆ ควบคู่ไปกับปณิธานที่มุ่งหวังให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างราบรื่นและปลอดภัย

เพื่อรักษามาตรฐานของการให้บริการลูกค้าได้อย่างที่เคยเป็นมา ทีมงานของทรู ไอดีซี ได้ติดตามสถานการณ์ของ COVID-19 อย่างใกล้ชิด และกำหนดมาตรการต่าง ๆ เป็นอย่างดีโดยเสมอมา เพื่อช่วยสนับสนุนการดำเนินงาน เรามีการออกนโยบายกำกับดูแลสุขอนามัยและการเข้าพื้นที่ดาต้า เซ็นเตอร์ ทุกแห่ง เพื่อให้ลูกค้า คู่ค้าและพนักงานที่มีความจำเป็นต้องปฎิบัติงานในพื้นที่ดังกล่าวได้รับความปลอดภัยในการปฏิบัติงานสูงสุด

ในส่วนของการบริหารงานภายใน เราได้วางแผนและออกนโยบายการทำงานแบบ Work from Home พร้อมจัดหาระบบการติดต่อสื่อสารต่าง ๆ อย่างครบครันให้กับพนักงานทุกคนใช้งาน สำหรับพนักงานที่มีความจำเป็นต้องเดินทางไปปฏิบัติงานที่ศูนย์ดาต้า เซ็นเตอร์ เราสนับสนุนการเดินทางของพนักงานโดยเลี่ยงการใช้รถขนส่งสาธารณะที่ต้องปะปนกับผู้คนจำนวนมาก นอกจากนี้เรายังมีทีมงานที่คอยดูแลสวัสดิภาพของพนักงานในส่วนของอาหารเครื่องดื่ม หน้ากากอนามัยเจลล้างมือ ความครอบคลุมของการประกันสุขภาพ และโครงการช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดนี้

ถึงแม้ว่าการทำงานและการใช้ชีวิตอาจจะไม่ได้ราบรื่นอย่างที่เคยเป็น และอาจจะยืดเยื้อต่อไปอีกสักระยะเวลานึง ทรู ไอดีซี สัญญาว่าเราจะยังคงมาตรการและนโยบายต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลง

ธีรพันธุ์ เจริญศักดิ์

General Manager, True IDC