True IDC เปิด ISV On-boarding Program หนุนผู้ผลิตซอฟต์แวร์ไทยสู่ตลาด Cloud

20 มี.ค. 2561

True IDC ผู้นำธุรกิจ Data Center และ Cloud Computing ในประเทศไทย เริ่มให้บริการ ISV On-boarding Program ผลักดันให้ผู้ผลิตซอฟต์แวร์ หรือ Startups ขยายตลาดสู่ระบบ Cloud ในรูปแบบบริการ Software as a Services (SaaS) พร้อมเปิด True IDC Marketplace เพื่อกระจายซอฟต์แวร์ไทยสู่ผู้ใช้ทุกภูมิภาคทั่วโลก


ขยายตลาดซอฟต์แวร์สู่สากลด้วยบริการแบบ Software as a Service

การขยายบริการซอฟต์แวร์สู่สากลและพร้อมรองรับการใช้งานจากผู้ใช้ทั่วโลกนับว่าเป็นก้าวใหญ่ของการผลิตซอฟต์แวร์ นักพัฒนาจำต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายและอุปสรรคนานับประการ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนด้านเทคโนโลยีที่ต้องขยายจำนวนเซิร์ฟเวอร์ให้พร้อมรองรับต่อความต้องการของผู้ใช้ การขาดแคลนบุคลากรที่ช่วยดูแลโครงข่ายพื้นฐานและระบบฐานข้อมูล หรือแนวทางปฏิบัติที่จะนำไปสู่การส่งมอบซอฟต์แวร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหล่านี้ทำให้ผู้ผลิตซอฟต์แวร์หลายรายต้องชะงักอยู่กับที่ ไม่สามารถขยายบริการออกไปได้ตามความต้องการ

แต่เมื่อมาถึงยุคของระบบ Cloud ทำให้เหล่าผู้ผลิตซอฟต์แวร์สามารถก้าวข้ามอุปสรรคเหล่านั้นไปได้ง่ายยิ่งขึ้น การใช้ระบบ Cloud เป็นโครงข่ายพื้นฐานแทนการขยายระบบผ่านการเพิ่มจำนวนเซิร์ฟเวอร์ช่วยประหยัดเงินลงทุนได้อย่างมหาศาล ผู้ผลิตซอฟต์แวร์สามารถขยายระบบได้อย่างรวดเร็ว พร้อมตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค ที่สำคัญคือเมื่อซอฟต์แวร์อยู่บนระบบ Cloudย่อมช่วยลดภาระงานของผู้ดูแลระบบเครือข่ายและฐานข้อมูลลงได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ระบบ Cloud ยังช่วยให้สามารถทดสอบฟีเจอร์ใหม่ๆ ได้ง่ายยิ่งขึ้นอีกด้วย ส่งผลให้การให้บริการซอฟต์แวร์ผ่านระบบ Cloud หรือ Software as a Service กลายเป็นทางออกสำหรับการขยายตลาดสู่ประเทศต่างๆ ทั่วโลก

True IDC เปิด ISV On-boading Program สนับสนุนผู้ผลิตซอฟต์แวร์สู่ตลาด Cloud

เพื่อให้ผู้ผลิตซอฟต์แวร์ประสบความสำเร็จในการขยายบริการเข้าสู่ระบบ Cloud ทาง True IDC จึงได้เปิดบริการ ISV On-boarding Program ให้คำปรึกษาและแนะนำแนวทางปฏิบัติโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ พร้อมทั้งสนับสนุนให้ผู้ผลิตซอฟต์แวร์สามารถพัฒนาและต่อยอดซอฟต์แวร์ของตนพร้อมให้บริการในรูปของ Software as a Service ได้

ISV On-boarding Program ครอบคลุมการให้คำปรึกษา แนะนำแนวทาง และให้การสนับสนุน 4 ประการหลัก ดังนี้

1. Solution Assessment
บริการประเมินซอฟต์แวร์ของผู้ผลิต ไม่ว่าจะเป็นความพร้อมของการให้บริการแบบ as a Service ความคุ้มค่า ความเสี่ยง และเงินลงทุน รวมไปถึงช่วยวาง Roadmap พร้อมแนะนำแนวทางปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้ผู้ผลิตซอฟต์แวร์สามารถขยายการให้บริการไปสู่ระบบ Cloud ในรูปของ Software as a Service ได้

2. Cloud Architecture Design Support
True IDC มีทีมวิศวกรระบบ Cloud ผู้เชี่ยวชาญซึ่งพร้อมช่วยเหลือผู้ผลิตซอฟต์แวร์ในการให้คำปรึกษา ปรับแต่ง และรีวิวการออกแบบโครงข่ายระบบ Cloud ให้พร้อมรองรับต่อการให้บริการ Software as a Service รวมไปถึงให้คำแนะนำด้านการเลือกใช้เทคโนโลยีต่างๆ เพื่อให้ซอฟต์แวร์ที่รันมีประสิทธิภาพสูงสุด ในขณะที่มีค่าใช้จ่ายถูกลงกว่าเดิม

3. Migration Support
บริการให้คำปรึกษาและแนะนำวิธีการย้ายระบบซอฟต์แวร์และโอนถ่ายข้อมูลจาก Data Center ไปยังระบบ Cloud ครอบคลุมไปจนถึงการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และการทดสอบเพื่อให้มั่นใจว่าซอฟต์แวร์ที่ให้บริการผ่านระบบ Cloud สามารถทำงานได้อย่างไร้ปัญหา

4. AWS Business Support-led
อัปเกรดสถานะการสนับสนุนจาก AWS จากระดับ Basic หรือ Developer ไปเป็นระดับ Business โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ช่วยให้ผู้ผลิตซอฟต์แวร์สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือจากทีมงาน AWS ได้แบบ 24×7 รวมไปถึงรับสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลสนับสนุนบางส่วนที่ระดับ Basic และ Developer ไม่สามารถเข้าถึงได้ นอกจากนี้ทีมซัพพอร์ตของ True IDC ยังช่วยดูแลและติดตามเคสที่เปิดอย่างใกล้ชิดอีกด้วย ด้วยการสนับสนุนทั้ง 4 ประการนี้ ทำให้มั่นใจว่าผู้ผลิตซอฟต์แวร์มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการปรับการให้บริการซอฟต์แวร์ของตนไปเป็นแบบ Software as a Service และมีวิศวกรผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษา แนะนำ และดูแลอย่างใกล้ชิด


เตรียมให้บริการ Marketplace สำหรับกระจายซอฟต์แวร์สู่ผู้ใช้ทั่วโลก

นอกจากการเปิดบริการ ISV On-boarding Program สำหรับผลักดันให้ผู้ผลิตซอฟต์แวร์หันมาให้บริการในรูปของ Software as a Service แล้ว True IDC ยังเตรียมเปิด True IDC Marketplace สำหรับเป็นศูนย์วางจำหน่ายซอฟต์แวร์และบริการต่างๆ บนระบบ Cloud อีกด้วย เป็นการเพิ่มช่องทางการกระจายซอฟต์แวร์ไปยังผู้ใช้ต่างๆ ทั่วทั้งประเทศไทย และหลายๆ ภูมิภาคทั่วโลก

ทีมงานของ True IDC พร้อมที่จะสนับสนุนและแนะนำแนวทางปฏิบัติเพื่อให้ผู้ผลิตซอฟต์แวร์สามารถดำเนินการผ่านเงื่อนไขต่างๆ ของ AWS ได้อย่างครบถ้วน รวมไปถึงช่วยลดภาระและความยุ่งยากในการลงทะเบียนร้านค้า ให้เหลือแต่การพัฒนาซอฟต์แวร์ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดต่างๆ ของ AWS Marketplace

ISV On-boarding Program ของ True IDC เปิดรับสมัครอย่างเป็นทางการแล้ว ผู้ผลิตซอฟต์แวร์ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [email protected]