True IDC เชิญชวนตอบแบบสำรวจการรับรู้แบรนด์ พร้อมลุ้นรางวัล iPhone 14 มูลค่า 32,900 บาท

14 มิ.ย. 2567คลิกที่นี่เพื่อตอบแบบสำรวจ

แบบสำรวจนี้ใช้เพื่อศึกษาและประเมินการรับรู้ของแบรนด์ True IDC ในส่วนของ Data Center และ Cloud Service โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลผู้ตอบและข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท True IDC

ส่วนที่ 2  การรับรู้ด้านบริการ Cloud

ส่วนที่ 3 การรับรู้ด้านบริการ Data Center

**หมายเหตุ**

• ระยะเวลาการตอบแบบสำรวจ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ก.ค. 67 เท่านั้น

• True IDC จะสุ่มรางวัลให้กับผู้โชคดีเป็น iPad Air M2 มูลค่า 23,900 บาท จำนวน 1 รางวัล

• True IDC จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่าน Facebook True IDC ในวันที่ 30 ส.ค. 67 เวลา 15:00 น.

• True IDC ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

• การตัดสินของ True IDC  ถือเป็นที่สิ้นสุด