True IDC เชิญชวนตอบแบบสำรวจการรับรู้แบรนด์ พร้อมลุ้นรางวัล iPhone 14 มูลค่า 32,900 บาท

31 พ.ค. 2566


คลิกที่นี่เพื่อตอบแบบสำรวจ

การสำรวจเพื่อนำข้อมูลไปศึกษาความรับรู้ของแบรนด์ True IDC ในส่วนของ Data Center-Colocation และ Cloud Service โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ (ใช้เวลาเพียง 2 นาทีเท่านั้น)

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปและการรับรู้เกี่ยวกับบริษัท True IDC

ส่วนที่ 2  การรับรู้ด้านบริการ Cloud

ส่วนที่ 3 การรับรู้ด้านบริการ Data Center/Colocation

**หมายเหตุ**

• ระยะเวลาการตอบแบบสำรวจ ตั้งแต่ 1 มิ.ย. ถึง 10 ส.ค. 66  เท่านั้น

• True IDC จะสุ่มรางวัลให้กับผู้โชคดีเป็น iPhone 14 มูลค่า 32,900 บาท จำนวน 1 รางวัล

• True IDC จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่าน Facebook True IDC ในวันที่ 15 ส.ค. 66 เวลา 15:00 น. โดยผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อจากทีมงาน True IDC ตามข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุในแบบสำรวจ

• True IDC ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

• การตัดสินของ True IDC  ถือเป็นที่สิ้นสุด