ทรู ไอดีซี ขยายธุรกิจสู่เวียดนามพร้อมส่งมอบบริการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและเพิ่มขีดความสามารถด้วยการสร้างพันธมิตรท้องถิ่น

08 ส.ค. 2565


บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ ทรู ไอดีซี ผู้นำการให้บริการดาต้า เซ็นเตอร์แบบเสรีและบริการระบบคลาวด์ของประเทศไทยนำโดยคุณฐนสรณ์ ใจดี กรรมการผู้จัดการใหญ่และคณะผู้เชี่ยวชาญได้ร่วมเดินทางไปยังสำนักงานสาขาที่เมืองฮานอย ประเทศเวียดนามเพื่อพบปะพูดคุยกับ Mr. Nguyen Dinh Hung กรรมการผู้จัดการใหญ่ และทีมงานทรู ไอดีซี เวียดนาม ถึงกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจและแนวทางการส่งมอบบริการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลโดยเฉพาะบริการระบบคลาวด์ที่จะช่วยส่งเสริมธุรกิจในประเทศเวียดนามให้เติบโตขึ้นและตอบสนองการขยายตัวของอุตสาหกรรมต่าง ๆ ตามความต้องการของตลาดที่เพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบัน


ทีมงานทรู ไอดีซี ประเทศไทยและทรู ไอดีซี เวียดนามได้ร่วมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบริษัทชั้นนำจากหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรมการเงิน อุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมโทรคมนาคม และอุตสาหกรรมค้าปลีก เพื่อหาแนวทางการร่วมเป็นพันธมิตรทางเทคโนโลยีและขยายขีดความสามารถในการให้บริการดิจิทัลโซลูชันที่มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ทรู ไอดีซี ยังได้เดินทางไปเยี่ยมชมและสำรวจสถานที่สำหรับการลงทุนดาต้า เซ็นเตอร์ และเรียนรู้การทำงานและระบบของดาต้า เซ็นเตอร์ ในประเทศเวียดนามทั้งระบบการปฏิบัติงานและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย เพื่อนำข้อมูลมาออกแบบและขยายบริการดาต้า เซ็นเตอร์ที่มีมาตรฐานระดับโลก เหมาะสมกับความต้องการของธุรกิจในประเทศเวียดนาม และเสริมศักยภาพของบริการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลให้มีความครบวงจร


ทรู ไอดีซีมุ่งมั่นที่จะส่งมอบความรู้ด้านเทคโนโลยีและประสบการณ์อันยาวนานมาช่วยขับเคลื่อนธุรกิจในภูมิภาคอาเซียนให้มีความสามารถในการแข่งขันทัดเทียมกับภูมิภาคอื่น ๆ ภายใต้ระบบนิเวศทางเทคโนโลยีที่สมบูรณ์อย่างยั่งยืน