อีกขั้นของความมั่นคงปลอดภัย ทรู ไอดีซีผ่านการรับรองมาตรฐานการดูแลข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ (ISO 27799)

05 ส.ค. 2565

บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้าเซ็นเตอร์ จำกัด หรือ ทรู ไอดีซี ผ่านการตรวจสอบและการรับรอง มาตรฐาน ISO 27799 เรื่องการบริหารความมั่นคงปลอดภัยของ Health Informatics หรือข้อมูลด้านสุขภาพอย่างเป็นทางการจาก บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีคุณธีรพันธุ์ เจริญศักดิ์ ผู้จัดการทั่วไป เป็นผู้รับมอบประกาศนียบัตรรับรองในครั้งนี้ 

มาตรฐาน ISO 27799 เป็นมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลด้านสุขภาพ โดยมีมาตรการที่เข้มงวดในการบริหารจัดการกระบวนการด้านต่าง ๆ ซึ่งคำนึงถึงสภาพแวดล้อมความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลด้านสุขภาพเพื่อรักษาไว้ซึ่งความลับ ความถูกต้องสมบูรณ์และความพร้อมใช้เป็นหลัก การได้รับการรับรองมาตรฐานนี้ช่วยให้ทรู ไอดีซีสามารถการันตีว่าจะสามารถจัดการ ควบคุม ดูแลข้อมูลสำคัญของกลุ่มอุตสาหกรรมสุขภาพให้อยู่ภายใต้ความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐานดังกล่าว


โดยคุณธีรพันธุ์ เจริญศักดิ์เผยว่า “ข้อมูลสุขภาพเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจด้านการแพทย์การพยาบาล การประกันภัย รวมถึงเป็นข้อมูลที่สำคัญของผู้บริโภคที่จำเป็นต้องมีการเก็บรักษาที่ดีและมีกระบวนการที่เหมาะสมที่ได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากลเพื่อป้องกันการสูญหายหรือการจารกรรมข้อมูล ในฐานะผู้นำทางด้านดาต้า เซ็นเตอร์และระบบคลาวด์ของไทย เราเล็งเห็นถึงความสำคัญนี้ จึงมีการพัฒนากระบวนการภายในให้มีมาตรการรัดกุมรอบด้านเพื่อการันตีความปลอดภัยของข้อมูล ไม่เพียงเท่านี้ทรู ไอดีซียังยินดีที่ได้ร่วมเป็นส่วนเล็ก ๆ ในการสนับสนุนการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติอีกด้วย”

ทรู ไอดีซี ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจ ควบคู่กับการบริหารความมั่นคงปลอดภัยทางข้อมูลสารสนเทศในแขนงต่าง ๆ เพื่อยกระดับบริการดาต้าเซ็นเตอร์และบริการคลาวด์ให้ตอบสนองความต้องการของทุกอุตสาหกรรมอย่างเต็มประสิทธิภาพ และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน