ประกาศเรื่องการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มกรณีใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service Tax) ของผู้ให้บริการระบบคลาวด์

20 ต.ค. 2564


ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 53) พ.ศ. 2564 ว่าด้วยเรื่อง การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มกรณีการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service Tax) เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 โดยทางผู้ให้บริการระบบคลาวด์ อาทิ Amazon Web Services, Google Cloud และ Huawei Cloud จะเริ่มเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ในกรณีที่บัญชีผู้ใช้ของลูกค้ามีหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีสำหรับประเทศไทยอยู่แล้ว เมื่อมีการซื้อบริการต่าง ๆ ทางบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ ทรู ไอดีซี จะเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ตามปกติ และเพื่อป้องกันการถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มซ้ำซ้อนจากทางผู้ให้บริการระบบคลาวด์ โปรดตรวจสอบสถานะการกรอกเลขที่ภาษีมูลค่าเพิ่มหรือดำเนินการกรอกข้อมูลเพิ่มเติมโดยปฏิบัติตามคู่มือ หากลูกค้าบันทึกข้อมูลผู้เสียภาษีเรียบร้อยแล้ว จะไม่ถูกเรียกเก็บภาษีเพิ่มเติมจากทางผู้ให้บริการระบบคลาวด์แต่อย่างใด

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อที่อีเมล [email protected] หรือ โทร 02 494 8300