ประกาศ: กรณีมีบัญชี Line ชื่อ "ดร-ธีรพันธุ์" แอบอ้างใช้รูปภาพคุณธีรพันธุ์ เจริญศักดิ์ ผู้จัดการทั่วไปของ บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด (หรือ True IDC)

05 มิ.ย. 2564

ตามที่มีบัญชี Line ชื่อ "ดร-ธีรพันธุ์" แอบอ้างเอารูปภาพคุณธีรพันธุ์ เจริญศักดิ์ ผู้จัดการทั่วไปของ บริษัท  ทรู  อินเทอร์เน็ต  ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด (“บริษัทฯ ”) ไปตั้งเป็นโปรไฟล์ของบัญชีดังกล่าว ซึ่งตามข้อเท็จจริงบัญชี Line ชื่อ "ดร-ธีรพันธุ์" ไม่ใช่บัญชี Line ของคุณธีรพันธุ์ เจริญศักดิ์ และคุณธีรพันธุ์ เจริญศักดิ์ ไม่ได้อนุญาตให้บัญชี Line ดังกล่าวใช้รูปภาพส่วนตัวไปตั้งเป็นโปรไฟล์แต่อย่างใด

ดังนั้น บริษัทฯ จึงออกประกาศนี้ เพื่อชี้แจงให้ทุกท่านทราบโดยทั่วกันว่า คุณธีรพันธุ์ เจริญศักดิ์ และบริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและการทำธุรกรรมใดๆ ของบัญชี Line "ดร-ธีรพันธุ์" ดังกล่าวทั้งสิ้น ทั้งนี้ หากผู้ใดละเมิดสิทธิ์ แอบอ้าง หรือกระทำการใด ๆ อันส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหายนั้น จะมีความผิดตามกฎหมาย โดยบริษัทฯ จะดำเนินคดีตามกฎหมายกับบุคคลผู้กระทำความผิดดังกล่าวจนถึงที่สุดต่อไป