ทรู ไอดีซี ร่วมสนับสนุนงาน BKNIX Peering Forum 2021 พร้อมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ตรงด้านระบบนิเวศน์ของธุรกิจคลาวด์

13 พ.ค. 2564


13 พฤษภาคม 2564 – บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด (ทรู ไอดีซี) ร่วมสนับสนุนการจัดงาน BKNIX Peering Forum 2021 ภายใต้ความร่วมมือของมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (ทีเอชนิค) และบริษัท บีเคนิกซ์ จำกัด (บีเคนิกซ์) โดยดร. นิธิพงศ์ บุญหลง ประธานกรรมการฝ่ายการพาณิชย์ ของทรู ไอดีซี ได้ร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เรื่องระบบนิเวศน์ของธุรกิจคลาวด์, ความท้าทายและแนวโน้มเทคโนโลยีในประเทศไทยผ่านระบบออนไลน์ให้กับผู้เข้าร่วมงานจากกลุ่มธุรกิจสื่อสารและอินเทอร์เน็ต อาทิ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต, ผู้ให้บริการโครงข่ายจัดส่งข้อมูล, ผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต, ผู้ให้บริการวงจรสื่อสัญญาณ, ผู้ให้บริการศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูล และผู้เข้าร่วมรายอื่น ๆ จากนานาประเทศกว่า 200 คน

ทรู ไอดีซี มีความยินดีที่ได้มีส่วนช่วยขับเคลื่อนเป้าหมายของทีเอชนิคและบีเคนิกซ์ที่ต้องการพัฒนาโครงข่ายการเชื่อมต่อของประเทศไปอีกระดับ และในฐานะผู้ให้บริการดาต้า เซ็นเตอร์และระบบคลาวด์ชั้นนำของไทย ทรู ไอดีซียังมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการเชื่อมต่อโครงสร้างพื้นฐาน (Edge Infrastructure) ทุกรูปแบบทั้งในปัจจุบันและที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อตอบโจทย์ให้กับทุกธุรกิจ

รับชมเนื้อหาของงานย้อนหลังได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=vcGKtiknVPw