Google Cloud เสริมนวัตกรรมและประสิทธิภาพในประเทศไทยปี 2021

17 มี.ค. 2564

Google Cloud เสริมขีดศักยภาพการให้บริการสู่ระดับภูมิภาคด้วยยุทธศาสตร์ด้านคลาวด์อย่างเต็มรูปแบบในปีนี้โดยเน้น 4 กลยุทธ์ หลักดังนี้

1. เข้ามาช่วยผู้ค้าปลีกขยายธุรกิจโดยไม่ต้องเพิ่มค่าใช้จ่าย

2. เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการด้านการเงิน

3. ช่วยองค์กรย้ายการทำงานที่สำคัญ ๆ ขึ้นไปยังระบบคลาวด์

4. ลงทุนกับการเชื่อมต่อภายในประเทศไทยเพื่อประโยชน์ของลูกค้า

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับประสบการณ์ที่ดีเยี่ยม Google Cloud สร้างจุดเชื่อมต่อภายในประเทศ ซึ่งรวมถึงการติดตั้งจุดเชื่อมต่อแบบคู่ (Dual Connectivity Points) ในสถานที่จัดเก็บเซิร์ฟเวอร์กลาง (Neutral Colocation Facilities) ที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือที่ดาต้าเซ็นเตอร์ True IDC - North Muang Thong โดยลูกค้าจะสามารถเชื่อมต่อกับ True IDC ได้ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า

และภายในปีนี้จะทำการติดตั้งระบบเครือข่ายส่วนปลายแบบครบวงจร (Full Network Edge) ให้ลูกค้าและผู้ใช้เข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการของ Google Cloud สามารถนำไปสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ เพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงเป็นส่วนช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย


ที่มา: https://thailand.googleblog.com/2021/03/google-cloud-2021.html?m=1