การใช้ห้องสมุดสำหรับคนรุ่นใหม่

01 ต.ค. 2562

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปฏิวัติห้องสมุดเป็น "library for new gens" ด้วยการใช้ True IDC Chromebook ให้นักศึกษาใช้สำหรับค้นหา และค้นคว้าข้อมูลทำวิจัย