Ascend Bit

19 ธ.ค. 2566

Ascend Bit หรือ ABC ผู้นำการสร้างผลิตภัณฑ์ดิจิทัลและโปรแกรมสะสมคะแนน โดยมุ่งมั่นพัฒนาระบบบล็อกเชน (Blockchain) เพื่อผลักดันนวัตกรรมและยกระดับธุรกิจดิจิทัลสู่ระดับโลก โดยนำเทคโนโลยี AWS Cloud มาปรับใช้ในการสร้างแพลตฟอร์มที่มั่นคงและยังเชื่อมต่อเข้ากับระบบพาร์ทเนอร์ได้อย่างง่ายดาย พร้อมการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญอย่าง True IDC ในการทำ Cloud Transformation และ Multi-Cloud ในอนาคต