Next Capital: Cloud Migration

11 พ.ย. 2565

บริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือชื่อเดิมบริษัท บัฟ (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์สำหรับรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Yamaha ในปี 2547 และต่อมาในช่วงปี 2557 บริษัทได้เริ่มขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจสู่การให้สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ยี่ห้ออื่นเพิ่มเติม ธุรกิจของบริษัทแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์มือหนึ่งและธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์มือสองเพื่อนำมาให้ลูกค้าเช่าซื้อต่อ

Challenge

จากการขยายตัวอย่างรวดเร็วขององค์กร Next Capital ต้องการเทคโนโลยี่ที่สามารถพัฒนาและสามารถปรับเปลี่ยนได้รวดเร็วที่สุดเพื่อรองรับกับสถานการณ์ ซึ่งคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับปัญหาที่ท้าทายนี้คือการปรับเปลี่ยนมาสู่ cloud technology  แต่จะทำอย่างไรเพื่อจะสามารถนำ application จาก on premise เดิม ขึ้นมาสู่ cloud ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมที่สุด

Solution

True IDC ได้มีโอกาสช่วยเหลือ Next Capital ในการย้ายขึ้นสู่ AWS cloud เริ่มต้นตั้งแต่การพูดคุยเพื่อทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้ารวมถึงการเลือกใช้โซลูชันที่เหมาะสม True IDC เลือกใช้ CloudEndure เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการทำ migration เพียงแค่การกำหนดค่าการปรับแต่ง ที่จำเป็นลงไปก็สามารถเริ่มทำการย้าย server ขึ้นสู่ cloud ได้สำเร็จอย่างรวดเร็ว ทันตามความต้องการใช้งาน

Outcome

การปรับเปลี่ยนสู่ cloud technology อย่างรวดเร็วเป็นผลให้ Next Capital มีทรัพยากรที่สามารถรองรับการพัฒนา application ใหม่ๆที่เพิ่มขึ้นได้อย่างรวดเร็ว สามารถตอบสนองการขยายตัวทางธุรกิจ  True IDC มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของ Next Capital ในครั้งนี้