บทบาทการเป็น Digital Enabler บนกลยุทธ์ Multi-Cloud Data Center

08 ก.ค. 2563

True IDC เป็นพาร์ทเนอร์ที่ True Digital Group เชื่อมั่นให้เป็นผู้สนับสนุนบทบาทการเป็น Digital Enabler ของประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บนกลยุทธ์ 'Multi-Cloud Data Center' เติมเต็มชีวิตโลกดิจิทัลของทุกคนอย่างเต็มรูปแบบ