True IDC พาร์ทเนอร์ที่ True Digital Group ไว้วางใจในการร่วมขับเคลื่อน Digital Transformation ให้ธุรกิจทั้งในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

15 พ.ค. 2563


ในยุคที่องค์กรมากมายมุ่งที่จะทำ Digital Transformation ต้องยอมรับว่าแม้เทคโนโลยีจะมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นจริงและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจัยสำคัญในการปรับเปลี่ยนคือเทคโนโลยีที่ทันสมัยและบุคคลากรในองค์กรที่ต้องเข้าใจและพร้อมช่วยกันขับเคลื่อนองค์กรให้กลายเป็น Digital Transformation อย่างแท้จริง

คุณภควัต นนท์คุณากร Head of Operations Engineering จาก True Digital Group ได้กล่าวถึงการก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำด้านการขับเคลื่อนองค์กรและธุรกิจสู่ยุคดิจิทัล รวมไปถึงการพลิกโฉมการดำเนินชีวิตของชาวไทยให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น True Digital Group ประสบความสำเร็จมาถึงจุดนี้ได้อย่างไร ความมั่นใจในการให้บริการลูกค้ามาจากไหน บทความนี้จะมาตีแผ่เบื้องหลังความสำเร็จนี้กัน


ทำความรู้จักกับ True Digital Group “ผู้ขับเคลื่อนการทำ Digital Transformation” ให้ธุรกิจไทย

True Digital Group เป็นบริษัทในเครือ True Corporation ถูกก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น “ผู้ขับเคลื่อนการทำ Digital Transformation” ให้องค์กรและธุรกิจในประเทศไทย รวมไปถึงบริษัทในเครือของ True Corporation เอง และครอบคลุมไปถึงองค์กรทั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยยึดหลักการนำดิจิทัลเป็นพื้นฐานในทุกกระบวนการของการทำงานและบริการต่าง ๆ ที่ส่งมอบให้แก่ลูกค้า เพื่อผลักดันให้องค์กรและธุรกิจเหล่านั้นพร้อมที่จะนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้แก้ปัญหา ปรับปรุงกระบวนการทำงาน และสร้างโอกาสเชิงธุรกิจ รวมไปถึงยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวไทยให้พร้อมเปิดรับเทคโนโลยีดิจิทัล ช่วยให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

True Digital Group พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจและวิถีชีวิตชาวไทยสู่ยุคดิจิทัลผ่านบริการหลัก 4 บริการหลัก ดังนี้

1. Digital & Media Platform – บริการแพลตฟอร์มด้าน Lifestyle สำหรับทุกคน เช่น True ID เพื่อให้คนไทยได้รับความบันเทิง ข่าวสารกีฬาต่าง ๆ ผ่านแอปพลิเคชันมือถือ หรือ True ID TV กล่อง Android TV

2. Privilege & O2O (Offline to Online) – เน้นส่วนของการมอบสิทธิพิเศษต่าง ๆ ให้กับร้านค้าและลูกค้า ตลอดไปจนถึงการให้ร้านค้าได้มีพื้นที่ขายของออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันของ True You และ True Smart Merchant 

3. Digital Solutions และ Data Analytics – บริการโซลูชันดิจิทัลสำหรับองค์กรและธุรกิจที่ต้องการทำ Digital Transformation อาทิ เช่น การให้บริการ Robot as a Service และโซลูชันมากมายให้กับธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรม

4. True Digital Academy – สถาบันพัฒนาความรู้ โดยจับมือร่วมกับ General Assembly นำคอร์สอบรมต่าง ๆ เช่น Data Analytics, Data Science, Digital Marketing มาให้บุคลากรภายในและนอกองค์กรได้เพิ่มพูนทักษะและความรู้ นำสิ่งที่ได้ไปสนับสนุนองค์กรในการทำ Digital Transformation


‘ดิจิทัลคือพื้นฐาน’ แนวคิดการขับเคลื่อนธุรกิจของ True Digital Group

เมื่อพูดถึงการทำ Digital Transformation ใน True Digital Group คุณภควัตกล่าวว่า จริง ๆ แล้วทางบริษัทฯ ไม่ได้มีการพลิกโฉมหรือเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เหมือนอย่างที่หลายคนคิด เนื่องจากเรามีแนวคิดในการมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐานในการทำงานมาตั้งแต่ต้น คือ True Digital Group มีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตนเรื่อยมา และเมื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัลในช่วงไม่กี่ปีมานี้ที่ข้อมูลกลายเป็นทรัพยากรล้ำค่า True Digital Group ก็ต่อยอดด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลดิบนำมากรองเอาข้อมูลที่สำคัญออกมา เพื่อนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจ การวางแผนทำ Digital Transformation ให้แก่บริษัทในเครือ True Corporation และการตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า

“อันที่จริงแล้ว ไอเดียการทำ Digital Transformation ของ True Digital Group นั้นเกิดมาจาก Mindset และ วัฒนธรรมแบบ Agile คือ การผสานเป้าหมายขององค์กรกับไอเดียของพนักงาน โดยมีระบบดิจิทัลเป็นพื้นฐาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีที่สุด นอกจากนี้ เรายังพัฒนาต่อยอดแนวคิดอย่างต่อเนื่อง และ พร้อมปรับกระบวนการไปทีละส่วนจนสมบูรณ์ เพื่อให้องค์กรและพนักงาน สามารถพัฒนาและปรับตัวไปด้วยกัน” -- คุณภควัตกล่าวถึงแนวคิดการทำ Digital Transformation ในองค์กรของตนเอง

แม้แต่ในช่วงสถานการณ์ที่ COVID-19 กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้เอง คุณภควัตยังระบุอีกว่า True Digital Group แทบจะไม่เจอปัญหาที่เกิดจากการ Work from Home เลย เนื่องจากบริษัทฯ มีระบบและแนวทางการปฏิบัติงานที่พร้อมรองรับการทำงานจากที่ไหนก็ได้อยู่แล้ว 

แน่นอนว่าเมื่อมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้งานในบริษัทฯ และให้บริการแก่ลูกค้าเป็นจำนวนมาก จำเป็นต้องมีระบบสารสนเทศพื้นฐาน Infrastructure ที่แข็งแกร่ง มีความมั่นคงปลอดภัย และพร้อมใช้งานตลอดเวลา ระบบต่าง ๆ ที่ให้บริการแก่พนักงาน และ/หรือ บุคคลทั่วไป เช่น 

True Connect ซึ่งเป็นระบบ Collaboration ภายในองค์กรที่เชื่อมต่อกับระบบ HR 

vROOM ระบบ VDO Conference ที่ใช้ได้ฟรีทั้งบุคคลภายในและประชาชนทั่วไป 

แอปพลิเคชัน True ID ที่ให้บริการแก่ลูกค้าทั่วไทย

ทั้งหมดนี้ต่างถูกโฮสต์อยู่บน Data Center และระบบ Cloud ของ True IDC และเหล่าพันธมิตรทั้งสิ้น

“เรามองว่าหัวใจสำคัญของการทำ Digital Transformation คือ ‘การเรียนรู้ความสำเร็จและความล้มเหลวอย่างรวดเร็ว’ เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนาตัวเองได้ทันท่วงที ถ้าทุกอย่างเป็นไปตามเป้าหมายเราก็จะคงกลยุทธ์ไว้ แต่ถ้าพบความผิดพลาด เราก็จะเรียนรู้ความผิดพลาด และปรับกลยุทธ์ เพื่อหาแนวทางใหม่ ที่สำคัญคือต้องมอง Business Insight ให้ออก และใส่ Creativity ลงไป เราจึงสามารถขับเคลื่อนองค์กรไปสู่จุดหมายได้อย่างถูกทาง” -- คุณภควัตกล่าวเสริม

True Digital Group สนับสนุนการทำ Digital Transformation ธุรกิจไทยอย่างไร

เพื่อยกระดับกระบวนการปฏิบัติงานและเปิดโอกาสใหม่ๆ ให้แก่ธุรกิจ True Digital Group จะมีทีม Digital Solutions และทีม True Digital Academy ที่คอยให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือในการทำ Digital Transformation แก่องค์กรแบบครบวงจร ตั้งแต่การค้นหาความต้องการเชิงธุรกิจ, วิเคราะห์จุดแข็ง/จุดอ่อนขององค์กร, ให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ระบบอินเทอร์เน็ต, ระบบมือถือ, Data Center และ Cloud ซึ่งสนับสนุนโดย True IDC ไปจนถึงบริการเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่าง Internet of Things, ระบบ Analytics และเครื่องมือนวัตกรรมอื่น ๆ ที่สามารถตอบสนองต่อเป้าประสงค์เชิงธุรกิจของลูกค้าได้ ทั้งหมดนี้จะถูกบูรณาการเพื่อส่งมอบให้แก่ลูกค้าภายใต้แนวคิด “One-Stop Shop” 

“การทำ Digital Transformation ไม่ใช่การปฏิวัติระบบหรือกระบวนการทำงานทั้งหมดทีเดียว แนะนำว่าให้เลือกส่วนงานที่พร้อมมาเริ่มทำก่อน และค่อยต่อยอดไปยังส่วนงานอื่นถัดไป ซึ่งทาง True Digital Group มีหน่วยงาน Digital Solution ที่พร้อมให้บริการแบบ One-Stop Shop” -- คุณภควัตกล่าวถึงบริการของ True Digital Group

ตัวอย่างการทำ Digital Transformation ให้แก่ธุรกิจและอุตสาหกรรมในไทย ได้แก่ การร่วมมือกับโรงพยาบาลสมิติเวชและเอไอเอเพื่อจัด ’Virtual COVID-19 Clinic’ บริการพิเศษสำหรับผู้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อ COVID-19 ได้รับการตรวจและรับคำปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยตรง ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปที่โรงพยาบาลและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย หรือการจับมือกับผู้นำด้านเทคโนโลยีปศุสัตว์ระดับโลกเพื่อพัฒนาโซลูชันติดตามพฤติกรรมโคนม เช่น ช่วงเวลาการติดสัดให้มีความแม่นยำยิ่งขึ้นผ่านการติด Tag ที่หูวัวด้วยการใช้เทคโนโลยี IoT และ Analytics เป็นการพลิกโฉมฟาร์มโคนมในประเทศไทยให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีระดับโลกไปอีกขั้น


“True Digital Group รับบททดสอบในการทำ Digital Transformation ทุก ๆ วันทำให้เรามีประสบการณ์ในการพลิกโฉมธุรกิจประเภทต่าง ๆ ซึ่งพร้อมนำไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ที่สำคัญคือเรามีความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ที่พร้อมนำเสนอสิ่งใหม่ให้มีความแตกต่าง และส่งมอบการปฏิบัติงานทั้งหมดแบบไร้รอยต่อแก่ธุรกิจ” -- คุณภควัตกล่าวเสริม

True IDC เบื้องหลังความสำเร็จของ True Digital Group

คุณภควัตระบุว่า รากฐานสำคัญของการทำ Digital Transformation ในยุคที่ข้อมูลมีปริมาณมหาศาลและการเชื่อมต่อมีความเร็วสูง คือ การมี Infrastructure ที่มีประสิทธิภาพ มีความเสถียร และพร้อมใช้งานตลอดเวลา ซึ่ง True IDC ในฐานะผู้ให้บริการ Data Center และระบบ Cloud ในเครือ CP ตอบโจทย์ความต้องการเหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง True IDC มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี Multi-Cloud ซึ่งช่วยให้การขยายบริการของ True Digital Group ไปยังลูกค้าต่างประเทศทำได้อย่างมั่นใจ

นอกจาก True IDC แล้ว คุณภควัตยังกล่าวถึง Google Cloud มีส่วนสนับสนุนเราได้ด้าน Multi-Cloud รวมไปถึงให้บริการเครื่องมือต่าง ๆ ที่ช่วยให้แอปพลิเคชัน True ID และ True You สามารถผสานการทำงานร่วมกับระบบอื่น ๆ ได้สอดคล้องกัน เมื่อการปฏิบัติงานมีความสอดคล้อง การขยายระบบก็จะเป็นไปได้อย่างคล่องตัว  ธุรกิจขององค์กรจึงเติบโต พร้อมให้บริการลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ

“True IDC เสมือนเป็นเพื่อนคู่คิด เพื่อนร่วมทางที่เราไว้ใจ นอกจากบริการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลแล้ว True IDC ยังช่วยสนับสนุนเราในเรื่อง Solution และ การจัดการค่าใช้จ่ายให้คุ้มค่าที่สุด (Cost Optimization) เรียกได้ว่าเป็นผู้ให้บริการที่ เข้าใจ เข้าร่วม และ เข้าถึง ด้วยการที่มีเป้าหมายร่วมกัน ทำให้การเดินทาง ไม่ได้เดินไปคนเดียว การเดินด้วยกันไปถึงเป้าหมาย มันจึงสนุกกว่า” -- คุณภควัตกล่าวปิดท้าย


ติดตามข้อมูลข่าวสารจาก True Digital Group https://www.truedigital.com/ 

ผู้ที่สนใจบริการ Cloud จาก True IDC สามารถติดต่อเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.trueidc.com หรือ โทร +66 2 494 8300