ปกป้องธุรกิจด้วยระบบ Backup & Recovery เกราะป้องกันข้อมูลในยุคดิจิทัล

24 มิ.ย. 2567


ในยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ข้อมูลมีบทบาทสำคัญในธุรกิจหลายด้าน เพราะช่วยให้ธุรกิจตัดสินใจได้แม่นยำ ช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า วางแผนและประเมินผลการตลาด ส่งผลให้ธุรกิจสามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามขณะที่เราพึ่งพาข้อมูลมากขึ้น ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการสูญเสียข้อมูลก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น ภัยพิบัติทางธรรมชาติ การโจมตีทางไซเบอร์ การดำเนินงานที่ผิดพลาดของบุคคลากร หรือการจัดเก็บข้อมูลไว้เพียงแหล่งเดียว ดังนั้นการสูญเสียข้อมูลจึงส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อการดำเนินธุรกิจ และองค์กรต้องตื่นตัวกับเรื่องการสำรองข้อมูลมากขึ้น หลายองค์กรจึงเลือกใช้บริการ Backup on Cloud เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นและนี่คือความสำคัญของระบบ Backup & Recovery บน Cloud ที่ช่วยธุรกิจในยุคดิจิทัล

 1. ความปลอดภัยสูง

ระบบคลาวด์มีระบบรักษาความปลอดภัยขั้นสูง เช่น การเข้ารหัสข้อมูล (Encryption) การตรวจสอบสิทธิ์ (Authentication) การควบคุมการเข้าถึง (Access Control) และ การตรวจสอบและติดตาม (Monitoring & Logging) เป็นต้น จึงสามารถลดความเสี่ยงจากการโจมตีทางไซเบอร์และการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต

 2. การสำรองและกู้คืนข้อมูลที่รวดเร็ว

ระบบคลาวด์มักมีการตั้งค่าสำรองข้อมูลอัตโนมัติและเป็นประจำ ทำให้ข้อมูลสำรองมีความทันสมัยและลดความเสี่ยงจากการสูญหายของข้อมูลล่าสุดหรือกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ต้องการกู้คืนข้อมูล เช่น การสูญหายของข้อมูล การโจมตีจากไวรัส ข้อมูลที่สำรองบนคลาวด์สามารถกู้คืนได้อย่างรวดเร็ว ช่วยลดเวลาในการหยุดชะงักของธุรกิจ

 3. ลดค่าใช้จ่าย

การใช้ระบบคลาวด์ช่วยลดการลงทุนฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ คาใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและลดภาระงานของทีม IT ผู้ให้บริการจะมีรูปแบบการคิดค่าบริการตามปริมาณการใช้งานที่เกิดขึ้นจริง

 4. บริหารจัดการง่าย

มีเครื่องมือและแดชบอร์ดที่ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถบริหารจัดการ ตรวจสอบ และรายงานสถานะการสำรองข้อมูลได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ

5. การอัปเดตและบำรุงรักษาอัตโนมัติ

ผู้ให้บริการคลาวด์จะทำการอัปเดตซอฟต์แวร์และแพตช์ความปลอดภัย (Security Patches) อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งช่วยป้องกันการโจมตีจากช่องโหว่ที่อาจถูกค้นพบในซอฟต์แวร์หรือระบบปฏิบัติการ รวมถึงการบำรุงรักษาระบบ

ด้วยเหตุผลเหล่านี้ การมีระบบ Backup & Recovery on Cloud จึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือใหญ่ การปกป้องและกู้คืนข้อมูลจะช่วยให้ธุรกิจสามารถดำเนินงานต่อไปได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย

ผู้ที่สนใจใช้บริการ Backup & Recovery on Cloud สามารถติดต่อเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.trueidc.com/th/contact หรือโทร 02-494-8300

ก่อนหน้า