toggle navigation

วางระบบ ICT กับศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ (Colocation)

ศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์มาตรฐานระดับโลก
พร้อมให้บริการฝากเซิร์ฟเวอร์ ด้วยบริการระดับคุณภาพเต็มรูปแบบ

Colocation

Colocation เป็นบริการรับฝากเครื่องเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ ICT ต่าง ๆ

        True IDC เป็นผู้ให้บริการ Data Center ทั้งแบบ Colocation ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถนำเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายมาติดตั้ง เสมือนมีศูนย์ข้อมูลเป็นของตัวเอง โดยมีระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าสำรอง และระบบตรวจสอบสภาพแวดล้อมที่ทันสมัย เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายทำงานได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังอยู่บนโครงข่ายที่ใหญ่ที่สุด มีการเชื่อมต่อและเปลี่ยนข้อมูลได้หลายเส้นทาง เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว 

        True IDC มีศูนย์ Data Center ถึง 3 แห่ง และยังได้รับการออกแบบตามมาตรฐาน Uptime ระดับ Tier III และได้รับมาตรฐานถึง 5 รางวัล ได้แก่ ISO20000, ISO270001, ISO22301, ISO50001 และ CSA Cloud นอกจากนี้เรายังได้ขยายการให้บริการไปยังพม่าและกัมพูชาอีกด้วย

 • สิ่งอำนวยความสะดวกและระบบรักษาความปลอดภัย

 

 • ระบบไฟฟ้า Redundant

  ใช้ระบบไฟฟ้าแรงสูงโดยรองรับจาก 2 สถานีไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าภายใน 2N Configuration และ N+1 Redundancy จึงสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

 • ระบบปรับอากาศ

  มีการออกแบบระบบปรับอากาศ โดยควบคุมทั้งอุณหภูมิและความชื้น และส่งลมเย็นผ่านใต้พื้น (Raised Floor) ตามมาตรฐาน ASHRAE

   
 • ระบบป้องกันอัคคีภัย

  มีระบบป้องกันอัคคีภัย รวมทั้งผนังกันไฟ ที่จะปกป้องภายในได้นานกว่า 2 ชั่วโมง และมีการตรวจจับควันแบบแม่นยำสูงโดยระบบ VESDA (Very Early Smoke Detector) และระบบ HSSD (High Sensitivity Smoke Detector) รวมทั้งระบบดับเพลิง FM200 ที่ใช้สารดับเพลิง NOVEC ซึ่งปลอดภัยต่ออุปกรณ์ IT และมนุษย์ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

   
 • ระบบเฝ้าระวังด้านความปลอดภัยและการควบคุมคนเข้าออก

  มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ตลอด 24 ชั่วโมง 365 วัน พร้อมแผนรองรับ Incident Response และมาตรการเปลี่ยนแปลง (Change Management) ทั้งนี้ ซอฟต์แวร์เฉพาะของ TrueIDC สามารถตรวจสอบการทำงานของทุกระบบภายใน Data Center โดยการรวมระบบตรวจสอบเครือข่ายเข้ากับเซิร์ฟเวอร์ และควบคุมอีกขั้นด้วยศูนย์ดูแลเครือข่าย Network Operation Center (NOC) ซึ่งจะช่วยลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากมนุษย์ โดยลูกค้ายังสามารถเข้าถึงระบบเพื่อตรวจสอบคุณภาพอุปกรณ์ของท่านเอง ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้อย่างง่ายดาย สะดวก และปลอดภัย

  นอกจากนี้ ระบบโครงข่ายยังมีการจัดวางแบบ Redundant ทั้งระบบ เสมือนระบบคู่ขนาน เพื่อป้องกันระบบล่ม โดยหากมีการขัดข้องในระบบหลัก ระบบคู่ขนานจะสามารถรับช่วงการทำงานได้ทันทีในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน

   
 • ระบบไฟฟ้าแบบ Redundant ของตู้บริการ

  กรณีไฟฟ้าดับจะไม่เป็นปัญหา เพราะ ทรู ไอดีซี มีระบบไฟฟ้าสำรอง นอกจากนี้ดาต้าเซ็นเตอร์ยังมีการใช้อุปกรณ์สลับแหล่งจ่ายไฟฟ้า (STS) เพื่อลดความเสี่ยงต่ออุปกรณ์จากการมีแหล่งจ่ายไฟฟ้าแหล่งเดี่ยว
   
 • อุปกรณ์คุณภาพสากล

  ทรู ไอดีซี เลือกใช้แต่อุปกรณ์คุณภาพสากล ที่ใช้สำหรับอินเทอร์เน็ตดาต้าเซ็นเตอร์ ระบบปรับอากาศคุณภาพสูง ระบบสำรองไฟฟ้า และระบบควบคุมอาคาร นอกจากนี้ ทรู ไอดีซี ยังควบคุมคุณภาพทั้งระบบเครือข่ายและคุณภาพระบบสื่อสาร โดยเลือกใช้อุปกรณ์ที่ได้รับการยอมรับจากผู้ให้บริการเครือข่ายสากล
   

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม