toggle navigation

True IDC Cloud Consulting

พันธมิตรทางด้าน Cloud Consulting ที่คุณไว้วางใจได้มากที่สุด

True IDC Cloud Consulting

บริการให้คำปรึกษางานระบบ Cloud อย่างครบวงจร ด้วยทีมงานที่มีทักษะและประสบการณ์ระดับโลก

เรามีทีมงาน Solution Architect และ ทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์ รวมไปถึงการทำงานทางด้าน Cloud transformation ที่ได้มาตรฐาน และพันธมิตรที่ไว้วางใจได้ ทำให้เราสามารถทำงานสอดคล้องไปกับทีมงานต่างๆ ภายในองค์กรของท่าน เพื่อช่วยให้ธุรกิจของท่านเติบโตได้อย่างยั่งยืน ประหยัดเวลา และลดความซับซ้อนของการทำงานกับระบบ Cloud เพื่อตอบสนองการทำธุรกิจ และยังช่วยลดความเสี่ยงในการใช้งานระบบ Cloud ได้อีกด้วย

นอกเหนือไปจากการแก้ปัญหา IT ต่างๆ ให้กับองค์กรของท่าน True IDC Consulting ยังจะเป็นพันธมิตรในการสนับสนุนแผนงาน IT ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ซึ่งรูปแบบ Consulting Package ของเราได้รับการพิสูจน์ถึงความสำเร็จจากผู้ใช้บริการมากมาย
เราให้ความสำคัญกับทุกๆ บริการที่เกี่ยวข้องกับ Cloud Consulting
 • การเปลี่ยนไปสู่การใช้งานระบบ Cloud

  เราสามารถช่วยท่านวางระบบ IT และปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจ รวมทั้งโปรแกรม การบริหารจัดการโครงการและการกำกับดูแลการดำเนินงาน เพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กรของท่าน เรายังสามารถช่วยให้ท่านพัฒนาวิธีการทำงาน เพื่อใช้ระบบ Cloud ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
   
 • การออกแบบสถาปัตยกรรมโครงสร้างพื้นฐาน

  เราให้ความช่วยเหลือในการออกแบบโครงสร้างของระบบ IT แบบไฮบริด ที่จะสามารถขยายประสิทธิภาพของทรัพยากรที่มีอยู่ ในขณะที่องค์กรของท่านเปลี่ยนมาใช้งานระบบ Cloud เรายังสามารถแนะนำท่านเกี่ยวกับรูปแบบของการทำงานดังกล่าว การประยุกต์ใช้ระบบเครือข่าย และสถาปัตยกรรมความปลอดภัย
   
 • การพัฒนาบุคลากร

  ให้เราช่วยเหลือท่านในการพัฒนาองค์ความรู้ และเพิ่มทักษะเกี่ยวกับระบบ Cloud ให้แก่ทีมงานภายในองค์กร รวมทั้งการสร้างทีมงาน Cloud COE (Center of Excellence) เพื่อรองรับความต้องการใช้งานระบบ Cloud ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว การใช้งานที่ซับซ้อนมากขึ้น และการขยายตัวของระบบ Cloud ในระยะยาว เพื่อสร้างความสำเร็จทางธุรกิจในอนาคต
   
 • การรักษาความปลอดภัย การรักษามาตรฐาน และการลดความเสี่ยง

  เราสามารถช่วยให้ท่านพัฒนานโยบายด้านความปลอดภัย การรักษามาตรฐาน และวิธีการปฏิบัติงาน บนพื้นฐานการออกแบบระบบที่ได้รับการทดสอบมาแล้ว เพื่อช่วยให้แน่ใจว่าการรักษาความปลอดภัยของระบบ ตรงตามการปฏิบัติ และตามข้อกำหนดที่ถูกต้อง
   
Consulting Service Deliverables
 • บริการวิเคราะห์และประเมินความคุ้มค่า

  ท่านสามารถใช้บริการช่วยวิเคราะห์และประเมินความคุ้มค่าในการเปลี่ยนมาใข้งานระบบ Cloud โดยเราจะช่วยประเมินทั้งทางด้านต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในทุกประเด็น ประกอบไปด้วยการประเมินและคำนวณต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ (Total Cost of Ownership: TCO) และการประเมินประโยชน์ต่อค่าใช้จ่ายในแต่ละส่วน (Cost Benefit Analysis: CBA) โดยในการคำนวณจะคำนึงถึงรูปแบบการใช้งานที่สอดคล้องกับความต้องการของท่านเป็นหลัก ซึ่งกระบวนการนี้เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยประเมินมูลค่าของระบบธุจกิจบนระบบ Cloud อีกด้วย
   
 • บริการสร้างกระบวนการ Cloud Adoption Framework

  Cloud Adoption Framework (CAF) ช่วยลดความซับซ้อนของระบบ Cloud ให้เป็นระบบที่ท่านสามารถบริหารจัดการได้ โดยเราให้ความสำคัญกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ กระบวนการการจัดโครงสร้างองค์กร ทักษะของบุคลากร การส่งมอบ และการดำเนินงานของการแก้ปัญหาทางเทคนิค กระบวนการ CAF จะแสดงให้เห็นถึงแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการดำเนินงานบนระบบ Cloud ให้ประสบความสำเร็จ ทั้งนี้ กระบวนการ CAF ยังช่วยให้องค์กรพัฒนาแผนงานที่จะย้ายจากระบบ IT เดิมไปยังระบบ Cloud ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น แผนงานของเรานั้นยังจะช่วยให้ทีมงานที่เกี่ยวข้องสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลง และประสบความสำเร็จกับการเปลี่ยนมาใช้ระบบ Cloud
   
 • บริการวางแผนงานสำหรับ Cloud Migration

  บริการวางแผนงานสำหรับ Cloud Migration ของเราได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถช่วยให้บริษัทของท่านสามารถสร้างกลยุทธ์ในการทำ Cloud Migration ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบไปด้วยการวางขั้นตอน เทคนิค และกระบวนการสำหรับการย้ายระบบ Application หรือ IT Solution ที่มีอยู่ปัจจุบันไปยังคลาวด์และ ให้ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานของบริการต่างๆบนระบบคลาวด์ รวมไปถึงคุณสมบัติของบริการนั้นๆด้วย นอกจากนี้ ทรู ไอดีซี ยังมีกลยุทธ์ในการทำ Cloud migration หลายรูปแบบที่เหมาะสมกับระบบประเภทต่างๆ บริการนี้จึงช่วยเลือกรูปแบบและกลยุทธ์ที่เหมาะสมที่ช่วยให้องค์กรของท่านใช้งานบนระบบคลาวด์ได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด
   
 • บริการออกแบบ Cloud Architecture

  ศูนย์ Architecture ของเราออกแบบมาเพื่อให้คำแนะนำกับลูกค้าในเรื่องของ IT Solution Architecture บนระบบ Cloud ในส่วนที่มีความจำเป็นต่อการใช้งาน และในรูปแบบ Best Practice ของ Application Architecture เราช่วยสร้างระบบที่ยืดหยุ่นได้ รองรับการปรับขยายขนาด และมีความเสถียรสูง โดยทีมงานของเราจะช่วยแนะนำให้ลูกค้าเข้าใจแพลตฟอร์มของ Cloud ได้ง่ายขึ้น รวมไปถึงการออกแบบ Cloud Architecture และการดำเนินงานของระบบ
   
 • บริการเตรียมระบบ POC

  เป็นบริการที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถทดลองใช้งานระบบ Cloud อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยทีมงานจะช่วยเตรียมระบบ Proof of Concept (POC) และให้ลูกค้าบางกลุ่มเข้ามาทดสอบการใช้งาน ทั้งทางด้านประสิทธิภาพและฟังก์ชั่นการใช้งาน
   
 • บริการฝึกอบรมระบบ Cloud

  เราสร้างหลักสูตรการฝึกอบรมทางด้านเทคนิคให้เหมาะสมกับพนักงานทุกๆ หน้าที่ (role-based training) เพื่อช่วยให้ทุกท่านเข้าใจระบบ Cloud มากขึ้น โดยในหลักสูตรการอบรมของเรา ท่านจะได้เรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง ทั้งในด้านการออกแบบ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การดำเนินงาน และการใช้งานบนระบบ Cloud ซึ่งจะเป็นการเพิ่มทักษะให้กับบุคลากรขององค์กร ท่านจะได้เห็นถึงความคืบหน้าจากหลักสูตรเบื้องต้นไปสู่ระดับสูงได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ พนักงานของท่านยังสามารถสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ผ่านระบบ Lab ที่เราเตรียมไว้ให้
   
 • การวางแผนและพัฒนา Cloud COE

  เราช่วยให้ลูกค้าสามารถสร้างและพัฒนาองค์กร ในรูปแบบของ Cloud COE เพื่อบริหารจัดการระบบ Cloud ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนด้วยตัวเอง โดยเราจะเน้นการพัฒนาความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงานบนระบบ Cloud และช่วยประสานงานเพื่อเชื่อมโยงไปยังผู้ให้บริการทางด้านเทคนิคอื่นๆ เพื่อให้ท่านสามารถใช้งานระบบ Cloud ได้อย่างครบวงจรมากขึ้น
   
True IDC Consulting Experts
 •  

  Tanat Sangkasem, Head of Cloud Consulting - CSA

  Khun Tanat leads the Cloud consulting team in providing the best-in-class consulting deliverables including proven effective procedures for medium to large enterprise cloud adoption. Our service also includes an effective cloud training program with multi-learning methods that are suited to Thai professional needs.

   

   
 •  

  Kriengsak Pitakduangkamol, Senior Solution Architect – CSA

  Benefit from Khun Kriengsak’s broad experience in market-leading Cloud solutions which will bring about cost-effectiveness and performance-effectiveness deliverables. His team will also provide in depth and practical cloud architecture along with product best-practice solutions to fit customers’ requirements.

   

   
  •  

   Tanaphat Piewkhao, Senior Solution Architect – CSA

   Khun Tanaphat leads the technical/systems operation team to provide best-practice Cloud operations, monitoring, and deployment. He can also lead transformation and provide cloud structure to help organizations develop an efficient and effective plan for their cloud adoption journey base on AWS.

   

   

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม